Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

ROBROS

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Release:
Aug 08, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển robot màu xanh và trắng. Bắt đầu từ cấp độ 2, bạn có thể nhấn phím SPACE hoặc X để chuyển sang robot nam châm. Là rô-bốt nam châm, bạn có thể sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để kéo các hộp về phía mình bằng nam châm. Tuy nhiên, robot nam châm không thể tự di chuyển.

Mục tiêu của bạn là đẩy tất cả các hộp vào ô vuông màu đen để đưa chúng ra khỏi màn chơi! Nếu lộn xộn, nhấn R để khởi động lại.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển robot màu xanh và trắng. Bắt đầu từ cấp độ 2, bạn có thể nhấn phím SPACE hoặc X để chuyển sang robot nam châm. Là rô-bốt nam châm, bạn có thể sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để kéo các hộp về phía mình bằng nam châm. Tuy nhiên, robot nam châm không thể tự di chuyển.

Mục tiêu của bạn là đẩy tất cả các hộp vào ô vuông màu đen để đưa chúng ra khỏi màn chơi! Nếu lộn xộn, nhấn R để khởi động lại.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Release:
Aug 08, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển robot màu xanh và trắng. Bắt đầu từ cấp độ 2, bạn có thể nhấn phím SPACE hoặc X để chuyển sang robot nam châm. Là rô-bốt nam châm, bạn có thể sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để kéo các hộp về phía mình bằng nam châm. Tuy nhiên, robot nam châm không thể tự di chuyển.

Mục tiêu của bạn là đẩy tất cả các hộp vào ô vuông màu đen để đưa chúng ra khỏi màn chơi! Nếu lộn xộn, nhấn R để khởi động lại.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển robot màu xanh và trắng. Bắt đầu từ cấp độ 2, bạn có thể nhấn phím SPACE hoặc X để chuyển sang robot nam châm. Là rô-bốt nam châm, bạn có thể sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để kéo các hộp về phía mình bằng nam châm. Tuy nhiên, robot nam châm không thể tự di chuyển.

Mục tiêu của bạn là đẩy tất cả các hộp vào ô vuông màu đen để đưa chúng ra khỏi màn chơi! Nếu lộn xộn, nhấn R để khởi động lại.