Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Antiban

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,687 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Apr 29, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi đối mặt với một khối, di chuyển theo hướng ngược lại để kéo nó về phía sau. Tiếp tục di chuyển các khối cho đến khi bạn có thể đến lối ra.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi đối mặt với một khối, di chuyển theo hướng ngược lại để kéo nó về phía sau. Tiếp tục di chuyển các khối cho đến khi bạn có thể đến lối ra.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,687 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Apr 29, 2019
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi đối mặt với một khối, di chuyển theo hướng ngược lại để kéo nó về phía sau. Tiếp tục di chuyển các khối cho đến khi bạn có thể đến lối ra.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi đối mặt với một khối, di chuyển theo hướng ngược lại để kéo nó về phía sau. Tiếp tục di chuyển các khối cho đến khi bạn có thể đến lối ra.

3.6 Rating Star
1,687
Phiếu bầu