Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ghost Hunters

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(2,962 Phiếu bầu)
Release :
Aug 06, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Sử dụng WASD để thay đổi ánh sáng mặt trời phát ra từ phía nào. Bạn chỉ có thể di chuyển nếu bạn ở trong bóng tối, vì vậy hãy tiếp tục di chuyển mặt trời xung quanh cho đến khi bạn có một con đường rõ ràng.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Sử dụng WASD để thay đổi ánh sáng mặt trời phát ra từ phía nào. Bạn chỉ có thể di chuyển nếu bạn ở trong bóng tối, vì vậy hãy tiếp tục di chuyển mặt trời xung quanh cho đến khi bạn có một con đường rõ ràng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(2,962 Phiếu bầu)
Release :
Aug 06, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Sử dụng WASD để thay đổi ánh sáng mặt trời phát ra từ phía nào. Bạn chỉ có thể di chuyển nếu bạn ở trong bóng tối, vì vậy hãy tiếp tục di chuyển mặt trời xung quanh cho đến khi bạn có một con đường rõ ràng.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Sử dụng WASD để thay đổi ánh sáng mặt trời phát ra từ phía nào. Bạn chỉ có thể di chuyển nếu bạn ở trong bóng tối, vì vậy hãy tiếp tục di chuyển mặt trời xung quanh cho đến khi bạn có một con đường rõ ràng.

3.6 Rating Star
2,962
Phiếu bầu