Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Crate Mage

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(473 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 16, 2023
Giải phóng:
Mar 20, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy các hộp ra khỏi đường để thoát khỏi ngục tối!

Nếu bạn bị mắc kẹt, sử dụng sức mạnh của bạn! Nhấp chuột trái vào hai hộp bạn muốn di chuyển và quả cầu ma thuật của bạn sẽ được kết nối. Khi bạn đẩy một hộp, hộp được kết nối sẽ theo sau! Nếu bạn cần ngắt kết nối một trong các hộp, Nhấp chuột phải vào quả cầu mà bạn muốn ngắt kết nối. Để lấy lại cả hai quả cầu, hãy nhấn phím SPACE.

Nếu bạn cần khởi động lại, hãy nhấn R.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy các hộp ra khỏi đường để thoát khỏi ngục tối!

Triệu hồi các quả cầu ma thuật của bạn để di chuyển các hộp trông giống như chúng bị mắc kẹt! Nhấp chuột trái vào hai hộp bạn muốn di chuyển và quả cầu ma thuật của bạn sẽ được kết nối. Khi bạn đẩy một hộp, hộp được kết nối sẽ theo sau! Nếu bạn cần ngắt kết nối một trong các hộp, Nhấp chuột phải vào quả cầu mà bạn muốn ngắt kết nối. Để lấy lại cả hai quả cầu, hãy nhấn phím SPACE.

Nếu bạn cần khởi động lại, hãy nhấn R.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(473 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 16, 2023
Giải phóng:
Mar 20, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy các hộp ra khỏi đường để thoát khỏi ngục tối!

Nếu bạn bị mắc kẹt, sử dụng sức mạnh của bạn! Nhấp chuột trái vào hai hộp bạn muốn di chuyển và quả cầu ma thuật của bạn sẽ được kết nối. Khi bạn đẩy một hộp, hộp được kết nối sẽ theo sau! Nếu bạn cần ngắt kết nối một trong các hộp, Nhấp chuột phải vào quả cầu mà bạn muốn ngắt kết nối. Để lấy lại cả hai quả cầu, hãy nhấn phím SPACE.

Nếu bạn cần khởi động lại, hãy nhấn R.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy các hộp ra khỏi đường để thoát khỏi ngục tối!

Triệu hồi các quả cầu ma thuật của bạn để di chuyển các hộp trông giống như chúng bị mắc kẹt! Nhấp chuột trái vào hai hộp bạn muốn di chuyển và quả cầu ma thuật của bạn sẽ được kết nối. Khi bạn đẩy một hộp, hộp được kết nối sẽ theo sau! Nếu bạn cần ngắt kết nối một trong các hộp, Nhấp chuột phải vào quả cầu mà bạn muốn ngắt kết nối. Để lấy lại cả hai quả cầu, hãy nhấn phím SPACE.

Nếu bạn cần khởi động lại, hãy nhấn R.

3.6 Rating Star
473
Phiếu bầu