Starkid's Obstacle Course

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Lấy tất cả các mảnh màu xanh lá cây, né tránh mọi thứ khác và đến nền tảng màu xanh lá cây (không phải nền tảng bạn đã bắt đầu!)

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Lấy tất cả các mảnh màu xanh lá cây, né tránh mọi thứ khác và đến nền tảng màu xanh lá cây (không phải nền tảng bạn đã bắt đầu!)

3.6 Rating Star
5,514
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Lấy tất cả các mảnh màu xanh lá cây, né tránh mọi thứ khác và đến nền tảng màu xanh lá cây (không phải nền tảng bạn đã bắt đầu!)

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Lấy tất cả các mảnh màu xanh lá cây, né tránh mọi thứ khác và đến nền tảng màu xanh lá cây (không phải nền tảng bạn đã bắt đầu!)

3.6 Rating Star
5,514
Phiếu bầu