Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Team of Robbers 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 13, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(6,682 Phiếu bầu)
Release :
Jan 11, 2016

Hướng dẫn

Giúp nhóm cướp của bạn đột nhập vào ngân hàng. Sử dụng các phím WASD hoặc mũi tên để di chuyển các nhân vật của bạn và nhấn các số 1-4 để chuyển đổi giữa những tên trộm của bạn. Mỗi tên trộm có một khả năng đặc biệt để mở khóa cửa, đẩy đồ vật, hack máy tính hoặc làm nổ tung các bức tường. Tìm hiểu làm thế nào để có được tất cả các chiến lợi phẩm càng nhanh càng tốt.

Giúp nhóm cướp của bạn đột nhập vào ngân hàng. Sử dụng các phím WASD hoặc mũi tên để di chuyển các nhân vật của bạn và nhấn các số 1-4 để chuyển đổi giữa những tên trộm của bạn. Mỗi tên trộm có một khả năng đặc biệt để mở khóa cửa, đẩy đồ vật, hack máy tính hoặc làm nổ tung các bức tường. Tìm hiểu làm thế nào để có được tất cả các chiến lợi phẩm càng nhanh càng tốt.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 13, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(6,682 Phiếu bầu)
Release :
Jan 11, 2016

Hướng dẫn

Giúp nhóm cướp của bạn đột nhập vào ngân hàng. Sử dụng các phím WASD hoặc mũi tên để di chuyển các nhân vật của bạn và nhấn các số 1-4 để chuyển đổi giữa những tên trộm của bạn. Mỗi tên trộm có một khả năng đặc biệt để mở khóa cửa, đẩy đồ vật, hack máy tính hoặc làm nổ tung các bức tường. Tìm hiểu làm thế nào để có được tất cả các chiến lợi phẩm càng nhanh càng tốt.

Giúp nhóm cướp của bạn đột nhập vào ngân hàng. Sử dụng các phím WASD hoặc mũi tên để di chuyển các nhân vật của bạn và nhấn các số 1-4 để chuyển đổi giữa những tên trộm của bạn. Mỗi tên trộm có một khả năng đặc biệt để mở khóa cửa, đẩy đồ vật, hack máy tính hoặc làm nổ tung các bức tường. Tìm hiểu làm thế nào để có được tất cả các chiến lợi phẩm càng nhanh càng tốt.

4.3 Rating Star
6,682
Phiếu bầu