Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pumpking

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,524 Phiếu bầu)
Release :
Oct 29, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Va vào kẻ thù để tấn công chúng. Các ô màu đỏ cho biết nơi kẻ thù sẽ tấn công trong nước đi tiếp theo của chúng. Mỗi kẻ thù có một kiểu tấn công khác nhau. bạn có thể tìm ra tất cả chúng?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Va vào kẻ thù để tấn công chúng. Các ô màu đỏ cho biết nơi kẻ thù sẽ tấn công trong nước đi tiếp theo của chúng. Mỗi kẻ thù có một kiểu tấn công khác nhau. bạn có thể tìm ra tất cả chúng?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,524 Phiếu bầu)
Release :
Oct 29, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Va vào kẻ thù để tấn công chúng. Các ô màu đỏ cho biết nơi kẻ thù sẽ tấn công trong nước đi tiếp theo của chúng. Mỗi kẻ thù có một kiểu tấn công khác nhau. bạn có thể tìm ra tất cả chúng?

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Va vào kẻ thù để tấn công chúng. Các ô màu đỏ cho biết nơi kẻ thù sẽ tấn công trong nước đi tiếp theo của chúng. Mỗi kẻ thù có một kiểu tấn công khác nhau. bạn có thể tìm ra tất cả chúng?

4.1 Rating Star
3,524
Phiếu bầu