Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mini Traffic Jam

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(741 Phiếu bầu)
Release :
Mar 16, 2023

Hướng dẫn

Use the Arrow Keys to move. Your goal is to drive to work without crashing!

The red arrows in front of other cars indicate what direction they will move next. Keep an eye on that as you drive and plan your next move carefully.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lái xe đi làm mà không gặp sự cố!

Các mũi tên màu đỏ phía trước các ô tô khác cho biết chúng sẽ di chuyển theo hướng nào tiếp theo. Hãy để mắt đến điều đó khi bạn lái xe và lên kế hoạch cẩn thận cho bước đi tiếp theo của mình.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(741 Phiếu bầu)
Release :
Mar 16, 2023

Hướng dẫn

Use the Arrow Keys to move. Your goal is to drive to work without crashing!

The red arrows in front of other cars indicate what direction they will move next. Keep an eye on that as you drive and plan your next move carefully.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là lái xe đi làm mà không gặp sự cố!

Các mũi tên màu đỏ phía trước các ô tô khác cho biết chúng sẽ di chuyển theo hướng nào tiếp theo. Hãy để mắt đến điều đó khi bạn lái xe và lên kế hoạch cẩn thận cho bước đi tiếp theo của mình.

4.2 Rating Star
741
Phiếu bầu