Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Salvage

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(8,359 Phiếu bầu)
Release :
May 22, 2018

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển theo hướng đó. Đâm vào tàu địch để tiêu diệt chúng, nhưng tránh tên lửa màu xanh. Mua nâng cấp tại cửa hàng.

Nhấn ENTER để bắt đầu. Sử dụng các phím mũi tên hoặc chuột để di chuyển xung quanh. Ram vào tàu không gian của kẻ thù để tiêu diệt chúng. Bạn nhận được tiền vào cuối mỗi đợt, bạn có thể sử dụng số tiền này bằng cách di chuyển vào cửa hàng và mua vật phẩm. Mua chìa khóa cổng và trốn thoát để giành chiến thắng!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(8,359 Phiếu bầu)
Release :
May 22, 2018

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển theo hướng đó. Đâm vào tàu địch để tiêu diệt chúng, nhưng tránh tên lửa màu xanh. Mua nâng cấp tại cửa hàng.

Nhấn ENTER để bắt đầu. Sử dụng các phím mũi tên hoặc chuột để di chuyển xung quanh. Ram vào tàu không gian của kẻ thù để tiêu diệt chúng. Bạn nhận được tiền vào cuối mỗi đợt, bạn có thể sử dụng số tiền này bằng cách di chuyển vào cửa hàng và mua vật phẩm. Mua chìa khóa cổng và trốn thoát để giành chiến thắng!

4.2 Rating Star
8,359
Phiếu bầu