Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Animal Party

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 03, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(6,592 Phiếu bầu)
Release :
Nov 03, 2023

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là nuốt chửng đối thủ và trở thành nhà vô địch của khu rừng! Khi bạn chiến đấu với một nhóm động vật, hãy nhớ những quy tắc sau:

 • Sói ăn thịt ngỗng
 • Con ngỗng ăn con ếch
 • Con ếch ăn con nhện
 • Con nhện ăn con sâu
 • Con sâu ăn thịt con sói

Đặt động vật của bạn lên lưới để động vật của bạn ăn thịt những kẻ ác! Chạm và kéo một con vật để đặt nó vào một hình vuông. Hãy cố gắng sắp xếp các con vật của bạn sao cho chúng không bị ăn thịt! Sau khi bạn đã thiết lập đội hình của mình, hãy nhấn "OK!" để bắt đầu.

Con số bên cạnh mặt cười màu vàng chính là tinh thần của bạn - khi một trong những con vật của bạn bị ăn thịt, nó sẽ giảm đi một con. Hãy đảm bảo rằng tinh thần không xuống mức 0, nếu không trò chơi sẽ kết thúc!

Con số bên cạnh con ma xanh chính là số lượng thú dữ mà bạn đã ăn thịt. Vào cuối mỗi trận đấu, bạn có thể gặp một thương gia để đổi ma lấy vật phẩm giúp bạn trong trận chiến. Sau khi nhận được một vật phẩm, bạn có thể chạm và kéo nó vào một con vật để xem nó có hiệu lực.

Mục tiêu của bạn là nuốt chửng đối thủ và trở thành nhà vô địch của khu rừng! Khi bạn chiến đấu với một nhóm động vật, hãy nhớ những quy tắc sau:

 • Sói ăn thịt ngỗng
 • Con ngỗng ăn con ếch
 • Con ếch ăn con nhện
 • Con nhện ăn con sâu
 • Con sâu ăn thịt con sói

Đặt động vật của bạn lên lưới để động vật của bạn ăn thịt những kẻ ác! Nhấp chuột trái và kéo một con vật để đặt nó vào một hình vuông. Hãy cố gắng sắp xếp các con vật của bạn sao cho chúng không bị ăn thịt! Khi bạn đã thiết lập xong đội hình của mình, hãy nhấn "OK!" để bắt đầu.

Con số bên cạnh mặt cười màu vàng chính là tinh thần của bạn - khi một trong những con vật của bạn bị ăn thịt, nó sẽ giảm đi một con. Hãy đảm bảo rằng tinh thần không xuống mức 0, nếu không trò chơi sẽ kết thúc!

Con số bên cạnh con ma xanh chính là số lượng thú dữ mà bạn đã ăn thịt. Vào cuối mỗi trận đấu, bạn có thể gặp một thương gia để đổi ma lấy vật phẩm giúp bạn trong trận chiến. Sau khi nhận được một vật phẩm, bạn có thể nhấp và kéo nó vào một con vật để xem nó có hiệu lực.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 03, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(6,592 Phiếu bầu)
Release :
Nov 03, 2023

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là nuốt chửng đối thủ và trở thành nhà vô địch của khu rừng! Khi bạn chiến đấu với một nhóm động vật, hãy nhớ những quy tắc sau:

 • Sói ăn thịt ngỗng
 • Con ngỗng ăn con ếch
 • Con ếch ăn con nhện
 • Con nhện ăn con sâu
 • Con sâu ăn thịt con sói

Đặt động vật của bạn lên lưới để động vật của bạn ăn thịt những kẻ ác! Chạm và kéo một con vật để đặt nó vào một hình vuông. Hãy cố gắng sắp xếp các con vật của bạn sao cho chúng không bị ăn thịt! Sau khi bạn đã thiết lập đội hình của mình, hãy nhấn "OK!" để bắt đầu.

Con số bên cạnh mặt cười màu vàng chính là tinh thần của bạn - khi một trong những con vật của bạn bị ăn thịt, nó sẽ giảm đi một con. Hãy đảm bảo rằng tinh thần không xuống mức 0, nếu không trò chơi sẽ kết thúc!

Con số bên cạnh con ma xanh chính là số lượng thú dữ mà bạn đã ăn thịt. Vào cuối mỗi trận đấu, bạn có thể gặp một thương gia để đổi ma lấy vật phẩm giúp bạn trong trận chiến. Sau khi nhận được một vật phẩm, bạn có thể chạm và kéo nó vào một con vật để xem nó có hiệu lực.

Mục tiêu của bạn là nuốt chửng đối thủ và trở thành nhà vô địch của khu rừng! Khi bạn chiến đấu với một nhóm động vật, hãy nhớ những quy tắc sau:

 • Sói ăn thịt ngỗng
 • Con ngỗng ăn con ếch
 • Con ếch ăn con nhện
 • Con nhện ăn con sâu
 • Con sâu ăn thịt con sói

Đặt động vật của bạn lên lưới để động vật của bạn ăn thịt những kẻ ác! Nhấp chuột trái và kéo một con vật để đặt nó vào một hình vuông. Hãy cố gắng sắp xếp các con vật của bạn sao cho chúng không bị ăn thịt! Khi bạn đã thiết lập xong đội hình của mình, hãy nhấn "OK!" để bắt đầu.

Con số bên cạnh mặt cười màu vàng chính là tinh thần của bạn - khi một trong những con vật của bạn bị ăn thịt, nó sẽ giảm đi một con. Hãy đảm bảo rằng tinh thần không xuống mức 0, nếu không trò chơi sẽ kết thúc!

Con số bên cạnh con ma xanh chính là số lượng thú dữ mà bạn đã ăn thịt. Vào cuối mỗi trận đấu, bạn có thể gặp một thương gia để đổi ma lấy vật phẩm giúp bạn trong trận chiến. Sau khi nhận được một vật phẩm, bạn có thể nhấp và kéo nó vào một con vật để xem nó có hiệu lực.

4.5 Rating Star
6,592
Phiếu bầu