Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Drop Wizard

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 13, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,674 Phiếu bầu)
Release :
Jun 29, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bất cứ khi nào bạn ngã, bạn sẽ niệm chú theo hướng bạn đang đối mặt. Bắn kẻ thù một lần để làm chúng choáng váng, sau đó chạy vào chúng để khiến chúng lăn đi!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bất cứ khi nào bạn ngã, bạn sẽ niệm chú theo hướng bạn đang đối mặt. Bắn kẻ thù một lần để làm chúng choáng váng, sau đó chạy vào chúng để khiến chúng lăn đi!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 13, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(1,674 Phiếu bầu)
Release :
Jun 29, 2017

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bất cứ khi nào bạn ngã, bạn sẽ niệm chú theo hướng bạn đang đối mặt. Bắn kẻ thù một lần để làm chúng choáng váng, sau đó chạy vào chúng để khiến chúng lăn đi!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Bất cứ khi nào bạn ngã, bạn sẽ niệm chú theo hướng bạn đang đối mặt. Bắn kẻ thù một lần để làm chúng choáng váng, sau đó chạy vào chúng để khiến chúng lăn đi!

3.8 Rating Star
1,674
Phiếu bầu