Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Giraffe Who Wants to Collect Every Cute Tiny Hat

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,608 Phiếu bầu)
Release :
Aug 29, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn P để tạm dừng, Z để hoàn tác di chuyển và R để bắt đầu lại cấp độ. Mục tiêu của bạn là để chú hươu cao cổ thu thập mọi chiếc mũ nhỏ xinh, dễ thương trên đường đi!

Bạn có thể duỗi ngang cổ hươu cao cổ, nhưng không thể lùi lại. Bạn có thể thu thập tất cả các mũ?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn P để tạm dừng, Z để hoàn tác di chuyển và R để bắt đầu lại cấp độ. Mục tiêu của bạn là để chú hươu cao cổ thu thập mọi chiếc mũ nhỏ xinh, dễ thương trên đường đi!

Bạn có thể duỗi ngang cổ hươu cao cổ, nhưng không thể lùi lại. Bạn có thể thu thập tất cả các mũ?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,608 Phiếu bầu)
Release :
Aug 29, 2022

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn P để tạm dừng, Z để hoàn tác di chuyển và R để bắt đầu lại cấp độ. Mục tiêu của bạn là để chú hươu cao cổ thu thập mọi chiếc mũ nhỏ xinh, dễ thương trên đường đi!

Bạn có thể duỗi ngang cổ hươu cao cổ, nhưng không thể lùi lại. Bạn có thể thu thập tất cả các mũ?

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn P để tạm dừng, Z để hoàn tác di chuyển và R để bắt đầu lại cấp độ. Mục tiêu của bạn là để chú hươu cao cổ thu thập mọi chiếc mũ nhỏ xinh, dễ thương trên đường đi!

Bạn có thể duỗi ngang cổ hươu cao cổ, nhưng không thể lùi lại. Bạn có thể thu thập tất cả các mũ?

4.0 Rating Star
1,608
Phiếu bầu