Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tingly Brain Trainer

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,826 Phiếu bầu)
Release :
Jan 04, 2017

Hướng dẫn

Cần một tập luyện tinh thần nhỏ? Hãy bắt đầu với những trò chơi thực hành này và xem điểm số của bạn được cải thiện khi bạn chơi!

Sử dụng chuột để giải các bài toán nhanh nhất có thể trong mỗi minigame. Mỗi ngày có một thử thách hàng ngày và bạn cũng có thể thực hành các trò chơi nhỏ cụ thể!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 27, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,826 Phiếu bầu)
Release :
Jan 04, 2017

Hướng dẫn

Cần một tập luyện tinh thần nhỏ? Hãy bắt đầu với những trò chơi thực hành này và xem điểm số của bạn được cải thiện khi bạn chơi!

Sử dụng chuột để giải các bài toán nhanh nhất có thể trong mỗi minigame. Mỗi ngày có một thử thách hàng ngày và bạn cũng có thể thực hành các trò chơi nhỏ cụ thể!

4.1 Rating Star
1,826
Phiếu bầu