Tiny Golf Puzzles

Hướng dẫn

Nhấn vào mũi tên trên màn hình để trượt quả bóng của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn X để khởi động lại lỗ. Hãy cố gắng đạt điểm càng thấp càng tốt!

Sử dụng các phím mũi tên để trượt quả bóng của bạn vào lỗ. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn X để khởi động lại lỗ. Hãy cố gắng đạt điểm càng thấp càng tốt!

3.5 Rating Star
1,143
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào mũi tên trên màn hình để trượt quả bóng của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn X để khởi động lại lỗ. Hãy cố gắng đạt điểm càng thấp càng tốt!

Sử dụng các phím mũi tên để trượt quả bóng của bạn vào lỗ. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn X để khởi động lại lỗ. Hãy cố gắng đạt điểm càng thấp càng tốt!

3.5 Rating Star
1,143
Phiếu bầu