Ultimo Soccer

Hướng dẫn

Giữ XUỐNG để tăng tốc. Giữ LÊN để giảm tốc độ. Di chuyển trình phát của bạn bằng TRÁI và PHẢI. Đi qua khóa học và ghi một mục tiêu để hoàn thành cấp độ. Bạn không cần phải đá bóng vào giữa các hình nón hoặc các điểm đánh dấu khác, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều điểm hơn cho mỗi điểm. Cố gắng không đá bóng ra ngoài biên hoặc chạy qua bóng.

Nó khó hơn vẻ ngoài của nó, nhưng luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo!

Giữ XUỐNG để tăng tốc. Giữ LÊN để giảm tốc độ. Di chuyển trình phát của bạn bằng TRÁI và PHẢI. Đi qua khóa học và ghi một mục tiêu để hoàn thành cấp độ. Bạn không cần phải đá bóng vào giữa các hình nón hoặc các điểm đánh dấu khác, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều điểm hơn cho mỗi điểm. Cố gắng không đá bóng ra ngoài biên hoặc chạy qua bóng.

Nó khó hơn vẻ ngoài của nó, nhưng luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo!

3.9 Rating Star
6,065
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giữ XUỐNG để tăng tốc. Giữ LÊN để giảm tốc độ. Di chuyển trình phát của bạn bằng TRÁI và PHẢI. Đi qua khóa học và ghi một mục tiêu để hoàn thành cấp độ. Bạn không cần phải đá bóng vào giữa các hình nón hoặc các điểm đánh dấu khác, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều điểm hơn cho mỗi điểm. Cố gắng không đá bóng ra ngoài biên hoặc chạy qua bóng.

Nó khó hơn vẻ ngoài của nó, nhưng luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo!

Giữ XUỐNG để tăng tốc. Giữ LÊN để giảm tốc độ. Di chuyển trình phát của bạn bằng TRÁI và PHẢI. Đi qua khóa học và ghi một mục tiêu để hoàn thành cấp độ. Bạn không cần phải đá bóng vào giữa các hình nón hoặc các điểm đánh dấu khác, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều điểm hơn cho mỗi điểm. Cố gắng không đá bóng ra ngoài biên hoặc chạy qua bóng.

Nó khó hơn vẻ ngoài của nó, nhưng luyện tập sẽ tạo nên sự hoàn hảo!

3.9 Rating Star
6,065
Phiếu bầu