Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Brother Bolha

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,511 Phiếu bầu)
Release :
May 08, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Nhặt tất cả các anh em bong bóng của bạn và mang chúng đến cho mẹ bong bóng của bạn.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Đón tất cả anh em bong bóng của bạn và mang chúng đến cho mẹ bong bóng. Trước khi bắt đầu di chuyển, bạn có thể xem cấp độ bằng cách nhấn V rồi sử dụng các phím mũi tên.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(4,511 Phiếu bầu)
Release :
May 08, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Nhặt tất cả các anh em bong bóng của bạn và mang chúng đến cho mẹ bong bóng của bạn.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Đón tất cả anh em bong bóng của bạn và mang chúng đến cho mẹ bong bóng. Trước khi bắt đầu di chuyển, bạn có thể xem cấp độ bằng cách nhấn V rồi sử dụng các phím mũi tên.

4.0 Rating Star
4,511
Phiếu bầu