Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

SupercEELious

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(9,098 Phiếu bầu)
Release :
Aug 26, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để điều khiển con lươn. Cưỡi lươn ra khỏi hang ngập nước, hoặc ít nhất là xa nhất có thể.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để điều khiển con lươn. Cưỡi lươn ra khỏi hang ngập nước, hoặc ít nhất là xa nhất có thể.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(9,098 Phiếu bầu)
Release :
Aug 26, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để điều khiển con lươn. Cưỡi lươn ra khỏi hang ngập nước, hoặc ít nhất là xa nhất có thể.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để điều khiển con lươn. Cưỡi lươn ra khỏi hang ngập nước, hoặc ít nhất là xa nhất có thể.

3.6 Rating Star
9,098
Phiếu bầu