Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Spaceman 8

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(5,684 Phiếu bầu)
Release :
Feb 19, 2018

Hướng dẫn

Nhấn Z để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi bạn tìm thấy một viên đá quý, hãy lao vào nó và nó sẽ tự đeo cho bạn. Đưa nó đến trạm được đánh dấu 1, 2 hoặc 3 để ghi điểm. Tuy nhiên, hãy để ý đến đồng hồ, vì bạn cần đến trạm thoát màu đỏ trước khi hết hơi!

Nhấn Z để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi bạn tìm thấy một viên đá quý, hãy lao vào nó và nó sẽ tự đeo cho bạn. Đưa nó đến trạm được đánh dấu 1, 2 hoặc 3 để ghi điểm. Tuy nhiên, hãy để ý đến đồng hồ, vì bạn cần đến trạm thoát màu đỏ trước khi hết hơi!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(5,684 Phiếu bầu)
Release :
Feb 19, 2018

Hướng dẫn

Nhấn Z để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi bạn tìm thấy một viên đá quý, hãy lao vào nó và nó sẽ tự đeo cho bạn. Đưa nó đến trạm được đánh dấu 1, 2 hoặc 3 để ghi điểm. Tuy nhiên, hãy để ý đến đồng hồ, vì bạn cần đến trạm thoát màu đỏ trước khi hết hơi!

Nhấn Z để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi bạn tìm thấy một viên đá quý, hãy lao vào nó và nó sẽ tự đeo cho bạn. Đưa nó đến trạm được đánh dấu 1, 2 hoặc 3 để ghi điểm. Tuy nhiên, hãy để ý đến đồng hồ, vì bạn cần đến trạm thoát màu đỏ trước khi hết hơi!

3.6 Rating Star
5,684
Phiếu bầu