Plug Away

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A/D để di chuyển. Mục tiêu của bạn là cắm được phích cắm vào ổ cắm ở cuối cấp độ.

Đừng chạm vào các bức tường!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A hoặc D để di chuyển. Mục tiêu của bạn là cắm vào ổ cắm ở cuối cấp độ.

Đừng chạm vào các bức tường!

4.3 Rating Star
29,418
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A/D để di chuyển. Mục tiêu của bạn là cắm được phích cắm vào ổ cắm ở cuối cấp độ.

Đừng chạm vào các bức tường!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A hoặc D để di chuyển. Mục tiêu của bạn là cắm vào ổ cắm ở cuối cấp độ.

Đừng chạm vào các bức tường!

4.3 Rating Star
29,418
Phiếu bầu