Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pitfall Panic

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,882 Phiếu bầu)
Release :
Jun 10, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng A và D để di chuyển sang một bên và tránh những kẻ xấu. Khi bạn ngã, pin của bạn sẽ cạn kiệt... hãy đảm bảo rằng pin không về mức 0! Sau mỗi cấp độ, bạn sẽ có tùy chọn làm suy yếu chỉ số của mình để đổi lấy việc sạc lại pin. Nếu bạn nghĩ rằng mình có đủ pin để vượt qua cấp độ tiếp theo, hãy nhấn 4 để bỏ qua giao dịch và giữ nguyên sức mạnh của mình.

Bạn có thể chạm tới đáy hố trước khi pin của bạn xuống 0% không?

Sử dụng A và D để di chuyển sang một bên và tránh những kẻ xấu. Khi bạn ngã, pin của bạn sẽ cạn kiệt... hãy đảm bảo rằng pin không về mức 0! Sau mỗi cấp độ, bạn sẽ có tùy chọn làm suy yếu chỉ số của mình để đổi lấy việc sạc lại pin. Nếu bạn nghĩ rằng mình có đủ pin để vượt qua cấp độ tiếp theo, hãy nhấn 4 để bỏ qua giao dịch và giữ nguyên sức mạnh của mình.

Bạn có thể chạm tới đáy hố trước khi pin của bạn xuống 0% không?

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(1,882 Phiếu bầu)
Release :
Jun 10, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng A và D để di chuyển sang một bên và tránh những kẻ xấu. Khi bạn ngã, pin của bạn sẽ cạn kiệt... hãy đảm bảo rằng pin không về mức 0! Sau mỗi cấp độ, bạn sẽ có tùy chọn làm suy yếu chỉ số của mình để đổi lấy việc sạc lại pin. Nếu bạn nghĩ rằng mình có đủ pin để vượt qua cấp độ tiếp theo, hãy nhấn 4 để bỏ qua giao dịch và giữ nguyên sức mạnh của mình.

Bạn có thể chạm tới đáy hố trước khi pin của bạn xuống 0% không?

Sử dụng A và D để di chuyển sang một bên và tránh những kẻ xấu. Khi bạn ngã, pin của bạn sẽ cạn kiệt... hãy đảm bảo rằng pin không về mức 0! Sau mỗi cấp độ, bạn sẽ có tùy chọn làm suy yếu chỉ số của mình để đổi lấy việc sạc lại pin. Nếu bạn nghĩ rằng mình có đủ pin để vượt qua cấp độ tiếp theo, hãy nhấn 4 để bỏ qua giao dịch và giữ nguyên sức mạnh của mình.

Bạn có thể chạm tới đáy hố trước khi pin của bạn xuống 0% không?

3.2 Rating Star
1,882
Phiếu bầu