Vex 3

Hướng dẫn

Nhấn vào các mũi tên trên màn hình để di chuyển trong Vex 3. Nhấn vào nút nhảy để nhảy. Để bắt đầu một cấp độ, hãy nhảy lên khối cấp độ và nhấn DOWN hoặc S. Mục tiêu của bạn là đến được cổng màu xanh lá cây ở cuối mỗi cấp độ.

Bạn có thể nhận được điểm kiểm tra bằng cách chạm vào cờ đỏ. Gai và điện rất nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thứ đó. Để trượt dưới tường, hãy chạy và nhấn DOWN hoặc S.

Bạn có thể nhảy lên các khối màu cam để tăng sức mạnh. Các khối màu tím rơi xuống sau khi bạn chạm vào chúng, vì vậy hãy nhớ chạy qua chúng thật nhanh!

Mỗi cấp độ có giới hạn thời gian mục tiêu Vàng, Bạc và Đồng. Hãy hoàn thành nhanh hơn thế để giành được cúp. Bạn cũng có thể kiếm được huy chương khi hoàn thành một cấp độ mà không thất bại và một huy chương khác khi tìm thấy ngôi sao ẩn.

Khi bạn kiếm được cúp vàng, bạn sẽ mở khóa "Chế độ cứng". Đứng trên cấp độ và chạm vào ô vuông bên cạnh Chế độ cứng, sau đó nhập cấp độ để chơi.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy trong Vex 3. Để bắt đầu một cấp độ, hãy nhảy lên khối cấp độ và nhấn DOWN hoặc S. Mục tiêu của bạn là đến được cổng màu xanh lá cây ở cuối mỗi cấp độ.

Bạn có thể nhận được điểm kiểm tra bằng cách chạm vào cờ đỏ. Gai và điện rất nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thứ đó. Để trượt dưới tường, hãy chạy và nhấn DOWN hoặc S.

Bạn có thể nhảy lên các khối màu cam để tăng sức mạnh. Các khối màu tím rơi xuống sau khi bạn chạm vào chúng, vì vậy hãy nhớ chạy qua chúng thật nhanh!

Mỗi cấp độ có giới hạn thời gian Vàng, Bạc và Đồng mục tiêu. Hãy hoàn thành nhanh hơn thế để giành được cúp. Bạn cũng có thể kiếm được huy chương khi hoàn thành một cấp độ mà không thất bại và một huy chương khác khi tìm thấy ngôi sao ẩn.

Khi bạn kiếm được cúp vàng, bạn sẽ mở khóa "Chế độ cứng". Đứng trên màn chơi và bấm vào ô vuông cạnh Hard Mode, sau đó nhập màn chơi để chơi.

Điều gì làm cho Vex 3 trở nên độc đáo?

Một lời phê bình chung về trò chơi platformer là tất cả các cấp độ đều giống nhau. Tuy nhiên, trong Vex 3 có rất nhiều sự sáng tạo đi vào từng cấp độ. Có những thử thách độc đáo trong mỗi màn chơi, giúp trò chơi luôn mới mẻ và thú vị.

Một trong những thuộc tính tiện lợi nhất của Vex 3 là các cờ điểm kiểm tra được cung cấp cho bạn. Khi người chơi đến một trong những điểm kiểm tra này, họ sẽ đặt lại điểm hồi sinh của mình thành lá cờ đó. Xét đến mức độ dễ bị tiêu diệt trong trò chơi này, việc có điểm hồi sinh là điều cực kỳ tiện lợi. Trong một trò chơi khó như Vex 3, việc có một chút trợ giúp sẽ khiến trò chơi trở nên dễ đánh bại hơn nhiều.

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các mũi tên trên màn hình để di chuyển trong Vex 3. Nhấn vào nút nhảy để nhảy. Để bắt đầu một cấp độ, hãy nhảy lên khối cấp độ và nhấn DOWN hoặc S. Mục tiêu của bạn là đến được cổng màu xanh lá cây ở cuối mỗi cấp độ.

Bạn có thể nhận được điểm kiểm tra bằng cách chạm vào cờ đỏ. Gai và điện rất nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thứ đó. Để trượt dưới tường, hãy chạy và nhấn DOWN hoặc S.

Bạn có thể nhảy lên các khối màu cam để tăng sức mạnh. Các khối màu tím rơi xuống sau khi bạn chạm vào chúng, vì vậy hãy nhớ chạy qua chúng thật nhanh!

Mỗi cấp độ có giới hạn thời gian mục tiêu Vàng, Bạc và Đồng. Hãy hoàn thành nhanh hơn thế để giành được cúp. Bạn cũng có thể kiếm được huy chương khi hoàn thành một cấp độ mà không thất bại và một huy chương khác khi tìm thấy ngôi sao ẩn.

Khi bạn kiếm được cúp vàng, bạn sẽ mở khóa "Chế độ cứng". Đứng trên cấp độ và chạm vào ô vuông bên cạnh Chế độ cứng, sau đó nhập cấp độ để chơi.

Điều gì làm cho Vex 3 trở nên độc đáo?

Một lời phê bình chung về trò chơi platformer là tất cả các cấp độ đều giống nhau. Tuy nhiên, trong Vex 3 có rất nhiều sự sáng tạo đi vào từng cấp độ. Có những thử thách độc đáo trong mỗi màn chơi, giúp trò chơi luôn mới mẻ và thú vị.

Một trong những thuộc tính tiện lợi nhất của Vex 3 là các cờ điểm kiểm tra được cung cấp cho bạn. Khi người chơi đến một trong những điểm kiểm tra này, họ sẽ đặt lại điểm hồi sinh của mình thành lá cờ đó. Xét đến mức độ dễ bị tiêu diệt trong trò chơi này, việc có điểm hồi sinh là điều cực kỳ tiện lợi. Trong một trò chơi khó như Vex 3, việc có một chút trợ giúp sẽ khiến trò chơi trở nên dễ đánh bại hơn nhiều.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy trong Vex 3. Để bắt đầu một cấp độ, hãy nhảy lên khối cấp độ và nhấn DOWN hoặc S. Mục tiêu của bạn là đến được cổng màu xanh lá cây ở cuối mỗi cấp độ.

Bạn có thể nhận được điểm kiểm tra bằng cách chạm vào cờ đỏ. Gai và điện rất nguy hiểm, bạn nên tránh xa những thứ đó. Để trượt dưới tường, hãy chạy và nhấn DOWN hoặc S.

Bạn có thể nhảy lên các khối màu cam để tăng sức mạnh. Các khối màu tím rơi xuống sau khi bạn chạm vào chúng, vì vậy hãy nhớ chạy qua chúng thật nhanh!

Mỗi cấp độ có giới hạn thời gian Vàng, Bạc và Đồng mục tiêu. Hãy hoàn thành nhanh hơn thế để giành được cúp. Bạn cũng có thể kiếm được huy chương khi hoàn thành một cấp độ mà không thất bại và một huy chương khác khi tìm thấy ngôi sao ẩn.

Khi bạn kiếm được cúp vàng, bạn sẽ mở khóa "Chế độ cứng". Đứng trên màn chơi và bấm vào ô vuông cạnh Hard Mode, sau đó nhập màn chơi để chơi.