Wheely 3

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để ấn các nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi và đoàn tụ với bạn gái của mình.

Sử dụng chuột để ấn các nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi và đoàn tụ với bạn gái của mình.

4.7 Rating Star
15,940
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để ấn các nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi và đoàn tụ với bạn gái của mình.

Sử dụng chuột để ấn các nút, lật công tắc và quay tay quay để giúp Wheely đi đến cuối mỗi màn chơi và đoàn tụ với bạn gái của mình.

4.7 Rating Star
15,940
Phiếu bầu