Wheely 4: Time Travel

Hướng dẫn

Giúp Wheely du hành xuyên thời gian bằng cách đến lá cờ đỏ. Nhấp vào Wheely để khiến anh ta di chuyển và nhấp vào những thứ khác để dọn đường cho anh ta. Bạn có thể tìm thấy bánh xe và chiếc ô tô nhỏ ở mỗi cấp độ không?

Giúp Wheely du hành xuyên thời gian bằng cách đến lá cờ đỏ. Nhấp vào Wheely để khiến anh ta di chuyển và nhấp vào những thứ khác để dọn đường cho anh ta. Bạn có thể tìm thấy bánh xe và chiếc ô tô nhỏ ở mỗi cấp độ không?

4.7 Rating Star
16,337
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giúp Wheely du hành xuyên thời gian bằng cách đến lá cờ đỏ. Nhấp vào Wheely để khiến anh ta di chuyển và nhấp vào những thứ khác để dọn đường cho anh ta. Bạn có thể tìm thấy bánh xe và chiếc ô tô nhỏ ở mỗi cấp độ không?

Giúp Wheely du hành xuyên thời gian bằng cách đến lá cờ đỏ. Nhấp vào Wheely để khiến anh ta di chuyển và nhấp vào những thứ khác để dọn đường cho anh ta. Bạn có thể tìm thấy bánh xe và chiếc ô tô nhỏ ở mỗi cấp độ không?

4.7 Rating Star
16,337
Phiếu bầu