Yummy Hard

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên.

Ăn tất cả thức ăn ở mỗi cấp độ mà không mất mạng!

Mỗi khi bạn mất hết mạng sống, các cấp độ và thử thách sẽ bị xáo trộn. Bạn có thể đánh bại số điểm cao của mình trong bữa tiệc buffet luôn thay đổi này không?

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên.

Ăn tất cả thức ăn ở mỗi cấp độ mà không mất mạng!

Mỗi khi bạn mất hết mạng sống, các cấp độ và thử thách sẽ bị xáo trộn. Bạn có thể đánh bại số điểm cao của mình trong bữa tiệc buffet luôn thay đổi này không?

4.1 Rating Star
1,909
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên.

Ăn tất cả thức ăn ở mỗi cấp độ mà không mất mạng!

Mỗi khi bạn mất hết mạng sống, các cấp độ và thử thách sẽ bị xáo trộn. Bạn có thể đánh bại số điểm cao của mình trong bữa tiệc buffet luôn thay đổi này không?

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên.

Ăn tất cả thức ăn ở mỗi cấp độ mà không mất mạng!

Mỗi khi bạn mất hết mạng sống, các cấp độ và thử thách sẽ bị xáo trộn. Bạn có thể đánh bại số điểm cao của mình trong bữa tiệc buffet luôn thay đổi này không?

4.1 Rating Star
1,909
Phiếu bầu