A Missing Shepherd

Hướng dẫn

Vuốt lên, xuống, sang trái hoặc phải để di chuyển. Mục tiêu của bạn là để có được những con cừu vào đồng cỏ!

Đẩy đống cỏ khô để tìm đường đến bãi cỏ. Hãy để ý đến con số trên đống cỏ khô, đó là số lượng cừu mà bạn sẽ cần để đẩy đống đó. Nếu có nhiều bãi cỏ hơn cừu, bạn có thể nhóm cừu lại với nhau để cho tất cả chúng ăn. Nhưng bạn cần có ít nhất một con cừu trên mỗi bãi cỏ.

Hãy chắc chắn rằng bạn không rơi xuống nước, cừu không biết bơi!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là để có được những con cừu vào đồng cỏ!

Đẩy đống cỏ khô để tìm đường đến bãi cỏ. Hãy để ý đến con số trên đống cỏ khô, đó là số lượng cừu mà bạn sẽ cần để đẩy đống đó. Nếu có nhiều bãi cỏ hơn cừu, bạn có thể nhóm cừu lại với nhau để cho tất cả chúng ăn. Nhưng bạn cần có ít nhất một con cừu trên mỗi bãi cỏ.

Hãy chắc chắn rằng bạn không rơi xuống nước, cừu không biết bơi!

4.1 Rating Star
244
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Vuốt lên, xuống, sang trái hoặc phải để di chuyển. Mục tiêu của bạn là để có được những con cừu vào đồng cỏ!

Đẩy đống cỏ khô để tìm đường đến bãi cỏ. Hãy để ý đến con số trên đống cỏ khô, đó là số lượng cừu mà bạn sẽ cần để đẩy đống đó. Nếu có nhiều bãi cỏ hơn cừu, bạn có thể nhóm cừu lại với nhau để cho tất cả chúng ăn. Nhưng bạn cần có ít nhất một con cừu trên mỗi bãi cỏ.

Hãy chắc chắn rằng bạn không rơi xuống nước, cừu không biết bơi!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là để có được những con cừu vào đồng cỏ!

Đẩy đống cỏ khô để tìm đường đến bãi cỏ. Hãy để ý đến con số trên đống cỏ khô, đó là số lượng cừu mà bạn sẽ cần để đẩy đống đó. Nếu có nhiều bãi cỏ hơn cừu, bạn có thể nhóm cừu lại với nhau để cho tất cả chúng ăn. Nhưng bạn cần có ít nhất một con cừu trên mỗi bãi cỏ.

Hãy chắc chắn rằng bạn không rơi xuống nước, cừu không biết bơi!

4.1 Rating Star
244
Phiếu bầu