Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Generator

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,992 Phiếu bầu)
Release :
Oct 07, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy viên pin màu vàng vào bộ sạc màu xám. Trên đường đi, bạn sẽ tìm ra cách sử dụng nam châm và các đồ vật khác để đạt được mục tiêu của mình.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy viên pin màu vàng vào bộ sạc màu xám. Trên đường đi, bạn sẽ tìm ra cách sử dụng nam châm và các đồ vật khác để đạt được mục tiêu của mình.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Jul 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,992 Phiếu bầu)
Release :
Oct 07, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy viên pin màu vàng vào bộ sạc màu xám. Trên đường đi, bạn sẽ tìm ra cách sử dụng nam châm và các đồ vật khác để đạt được mục tiêu của mình.

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Mục tiêu của bạn là đẩy viên pin màu vàng vào bộ sạc màu xám. Trên đường đi, bạn sẽ tìm ra cách sử dụng nam châm và các đồ vật khác để đạt được mục tiêu của mình.

4.0 Rating Star
1,992
Phiếu bầu