Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Handshakes

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(339 Phiếu bầu)
Release :
Jul 13, 2023

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển tay trái và các phím mũi tên để di chuyển tay phải. Mục tiêu của bạn là làm cho hai bàn tay gặp nhau và bắt tay!

Có thể có một số cánh cửa chặn con đường của bạn. Bạn có thể nhấn công tắc bằng tay hoặc bằng hộp để mở hoặc đóng cửa. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không đóng cửa trên tay.

Gợi ý: Hai tay cần hướng vào nhau để lắc thành công.

Sử dụng WASD để di chuyển tay trái và các phím mũi tên để di chuyển tay phải. Mục tiêu của bạn là làm cho hai bàn tay gặp nhau và bắt tay!

Có thể có một số cánh cửa chặn con đường của bạn. Mở chúng bằng cách nhấn công tắc màu xanh lá cây hoặc bằng cách đẩy các hộp lên trên chúng. Đảm bảo rằng bạn không đóng cửa bằng tay... chúng khá sắc.

Gợi ý: Hai tay cần hướng vào nhau để lắc thành công.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(339 Phiếu bầu)
Release :
Jul 13, 2023

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển tay trái và các phím mũi tên để di chuyển tay phải. Mục tiêu của bạn là làm cho hai bàn tay gặp nhau và bắt tay!

Có thể có một số cánh cửa chặn con đường của bạn. Bạn có thể nhấn công tắc bằng tay hoặc bằng hộp để mở hoặc đóng cửa. Nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không đóng cửa trên tay.

Gợi ý: Hai tay cần hướng vào nhau để lắc thành công.

Sử dụng WASD để di chuyển tay trái và các phím mũi tên để di chuyển tay phải. Mục tiêu của bạn là làm cho hai bàn tay gặp nhau và bắt tay!

Có thể có một số cánh cửa chặn con đường của bạn. Mở chúng bằng cách nhấn công tắc màu xanh lá cây hoặc bằng cách đẩy các hộp lên trên chúng. Đảm bảo rằng bạn không đóng cửa bằng tay... chúng khá sắc.

Gợi ý: Hai tay cần hướng vào nhau để lắc thành công.

4.3 Rating Star
339
Phiếu bầu