Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

7 Segments Journey

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(277 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Giải phóng:
Jan 31, 2024
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Kết nối các số có cùng giá trị để nhân đôi chúng và đạt số cao nhất trong cấp độ!

Khi bạn chạm vào một khối, nó sẽ di chuyển theo hướng bạn di chuyển. Khối 0 không có khả năng này, bạn có thể đẩy chúng đi bất cứ đâu.

Khi bạn đi qua biểu tượng chia, giá trị của bạn sẽ giảm đi một nửa. Đừng để nó đạt được một!

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào sổ ghi chép ở góc dưới bên trái để xem tóm tắt các quy tắc.

Nhấn Enter hoặc X để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển khối số của bạn. Kết nối các số có cùng giá trị để hợp nhất chúng lại với nhau. Tiếp tục đi cho đến khi bạn đạt đến 32.

Khi khối lập phương của bạn chạm vào một khối số khác có số khác, bạn sẽ kích hoạt nó. Tất cả các khối đang hoạt động sẽ di chuyển theo cùng hướng bạn di chuyển (trừ khi có bức tường cản đường chúng). Các khối Number Zero không có khả năng này nhưng bạn có thể đẩy chúng ra khỏi đường đi.

Khi một số đi qua dấu chia thì giá trị của nó sẽ giảm đi một nửa.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào sổ ghi chép ở góc dưới bên trái để xem tóm tắt các quy tắc.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(277 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Giải phóng:
Jan 31, 2024
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Kết nối các số có cùng giá trị để nhân đôi chúng và đạt số cao nhất trong cấp độ!

Khi bạn chạm vào một khối, nó sẽ di chuyển theo hướng bạn di chuyển. Khối 0 không có khả năng này, bạn có thể đẩy chúng đi bất cứ đâu.

Khi bạn đi qua biểu tượng chia, giá trị của bạn sẽ giảm đi một nửa. Đừng để nó đạt được một!

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào sổ ghi chép ở góc dưới bên trái để xem tóm tắt các quy tắc.

Nhấn Enter hoặc X để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển khối số của bạn. Kết nối các số có cùng giá trị để hợp nhất chúng lại với nhau. Tiếp tục đi cho đến khi bạn đạt đến 32.

Khi khối lập phương của bạn chạm vào một khối số khác có số khác, bạn sẽ kích hoạt nó. Tất cả các khối đang hoạt động sẽ di chuyển theo cùng hướng bạn di chuyển (trừ khi có bức tường cản đường chúng). Các khối Number Zero không có khả năng này nhưng bạn có thể đẩy chúng ra khỏi đường đi.

Khi một số đi qua dấu chia thì giá trị của nó sẽ giảm đi một nửa.

GỢI Ý: Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào sổ ghi chép ở góc dưới bên trái để xem tóm tắt các quy tắc.

4.2 Rating Star
277
Phiếu bầu