Abandoned

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy chạm vào vật phẩm đó, sau đó chạm vào một vật thể trong thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

Nhấp vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy nhấp vào vật phẩm đó, sau đó nhấp vào một vật thể trên thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó. Giải quyết tất cả các câu đố để đi qua ngôi đền.

4.6 Rating Star
67,754
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy chạm vào vật phẩm đó, sau đó chạm vào một vật thể trong thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó.

Nhấp vào các đối tượng để tương tác với chúng hoặc thêm chúng vào kho của bạn. Để sử dụng một vật phẩm trong kho của bạn, hãy nhấp vào vật phẩm đó, sau đó nhấp vào một vật thể trên thế giới để thử sử dụng vật phẩm đó. Giải quyết tất cả các câu đố để đi qua ngôi đền.

4.6 Rating Star
67,754
Phiếu bầu