Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Animail

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(2,615 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Giải phóng:
Aug 08, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn phím cách để nhảy. Bạn tự động chạy và quay lại bất cứ khi nào bạn va vào tường. Click vào khối lớn để làm cho chúng biến mất. Cố gắng lấy cả ba phong bì ở mỗi cấp để mở khóa các cấp tiền thưởng!

MẸO: Không phải tất cả các bức tường đều vững chắc như vẻ ngoài của chúng...

Nhấn phím cách để nhảy. Bạn tự động chạy và quay lại bất cứ khi nào bạn va vào tường. Click vào khối lớn để làm cho chúng biến mất. Cố gắng lấy cả ba phong bì ở mỗi cấp để mở khóa các cấp tiền thưởng!

MẸO: Không phải tất cả các bức tường đều vững chắc như vẻ ngoài của chúng...

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(2,615 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Giải phóng:
Aug 08, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn phím cách để nhảy. Bạn tự động chạy và quay lại bất cứ khi nào bạn va vào tường. Click vào khối lớn để làm cho chúng biến mất. Cố gắng lấy cả ba phong bì ở mỗi cấp để mở khóa các cấp tiền thưởng!

MẸO: Không phải tất cả các bức tường đều vững chắc như vẻ ngoài của chúng...

Nhấn phím cách để nhảy. Bạn tự động chạy và quay lại bất cứ khi nào bạn va vào tường. Click vào khối lớn để làm cho chúng biến mất. Cố gắng lấy cả ba phong bì ở mỗi cấp để mở khóa các cấp tiền thưởng!

MẸO: Không phải tất cả các bức tường đều vững chắc như vẻ ngoài của chúng...

3.6 Rating Star
2,615
Phiếu bầu