Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Slimey Jump

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(8,887 Phiếu bầu)
Release :
Sep 25, 2020

Hướng dẫn

Nhấn X để nhảy và nhảy đôi. Một số cấp độ yêu cầu bạn phải sống sót trong một khoảng thời gian nhất định trước khi cổng mở ra.

Nhấn X để nhảy và nhảy đôi. Tránh gai và tia laze và đến được cổng thông tin! Một số cấp độ yêu cầu bạn phải sống sót trong một khoảng thời gian nhất định trước khi cổng mở ra.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(8,887 Phiếu bầu)
Release :
Sep 25, 2020

Hướng dẫn

Nhấn X để nhảy và nhảy đôi. Một số cấp độ yêu cầu bạn phải sống sót trong một khoảng thời gian nhất định trước khi cổng mở ra.

Nhấn X để nhảy và nhảy đôi. Tránh gai và tia laze và đến được cổng thông tin! Một số cấp độ yêu cầu bạn phải sống sót trong một khoảng thời gian nhất định trước khi cổng mở ra.

3.8 Rating Star
8,887
Phiếu bầu