Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mango Mania

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 17, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(12,251 Phiếu bầu)
Release :
Apr 14, 2016

Hướng dẫn

Giúp quái vật xanh ăn xoài của mình! Chạm vào màn hình để làm cho con quái vật nhảy lên. Coi chừng gai và đừng rơi ra!

Giúp con quái vật xanh ăn xoài! Bấm để làm cho con quái vật nhảy. Coi chừng gai và đừng rơi ra! Thu thập viên kim cương để mở cửa, nhưng đừng đi qua mà không có cả 3 quả xoài!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Jan 17, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(12,251 Phiếu bầu)
Release :
Apr 14, 2016

Hướng dẫn

Giúp quái vật xanh ăn xoài của mình! Chạm vào màn hình để làm cho con quái vật nhảy lên. Coi chừng gai và đừng rơi ra!

Giúp con quái vật xanh ăn xoài! Bấm để làm cho con quái vật nhảy. Coi chừng gai và đừng rơi ra! Thu thập viên kim cương để mở cửa, nhưng đừng đi qua mà không có cả 3 quả xoài!

4.2 Rating Star
12,251
Phiếu bầu