Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Treasure Hunter

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(11,133 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jun 28, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để nhảy. Tránh gai và lấy vàng.

Nhấp hoặc nhấn phím cách để nhảy. Nhận tất cả số vàng để mở rương kho báu, sau đó lấy số vàng đó để vượt qua cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(11,133 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jun 28, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào bất cứ đâu để nhảy. Tránh gai và lấy vàng.

Nhấp hoặc nhấn phím cách để nhảy. Nhận tất cả số vàng để mở rương kho báu, sau đó lấy số vàng đó để vượt qua cấp độ.

3.5 Rating Star
11,133
Phiếu bầu