Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Beavus

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(25,739 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Nov 27, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn để làm cho Beavus nhảy. Nếu anh ta va phải một bức tường, anh ta sẽ quay lại. Tai tất cả các gỗ để đánh bại cấp độ!

Chỉ có một điều để làm trên cái này. Click chuột để nhảy.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(25,739 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Release:
Nov 27, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn để làm cho Beavus nhảy. Nếu anh ta va phải một bức tường, anh ta sẽ quay lại. Tai tất cả các gỗ để đánh bại cấp độ!

Chỉ có một điều để làm trên cái này. Click chuột để nhảy.

4.2 Rating Star
25,739
Phiếu bầu