Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Animail

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(2,588 Phiếu bầu)
Release :
Aug 08, 2019

Hướng dẫn

Nhấn phím cách để nhảy. Bạn tự động chạy và quay lại bất cứ khi nào bạn va vào tường. Click vào khối lớn để làm cho chúng biến mất. Cố gắng lấy cả ba phong bì ở mỗi cấp để mở khóa các cấp tiền thưởng!

MẸO: Không phải tất cả các bức tường đều vững chắc như vẻ ngoài của chúng...

Nhấn phím cách để nhảy. Bạn tự động chạy và quay lại bất cứ khi nào bạn va vào tường. Click vào khối lớn để làm cho chúng biến mất. Cố gắng lấy cả ba phong bì ở mỗi cấp để mở khóa các cấp tiền thưởng!

MẸO: Không phải tất cả các bức tường đều vững chắc như vẻ ngoài của chúng...

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(2,588 Phiếu bầu)
Release :
Aug 08, 2019

Hướng dẫn

Nhấn phím cách để nhảy. Bạn tự động chạy và quay lại bất cứ khi nào bạn va vào tường. Click vào khối lớn để làm cho chúng biến mất. Cố gắng lấy cả ba phong bì ở mỗi cấp để mở khóa các cấp tiền thưởng!

MẸO: Không phải tất cả các bức tường đều vững chắc như vẻ ngoài của chúng...

Nhấn phím cách để nhảy. Bạn tự động chạy và quay lại bất cứ khi nào bạn va vào tường. Click vào khối lớn để làm cho chúng biến mất. Cố gắng lấy cả ba phong bì ở mỗi cấp để mở khóa các cấp tiền thưởng!

MẸO: Không phải tất cả các bức tường đều vững chắc như vẻ ngoài của chúng...

3.6 Rating Star
2,588
Phiếu bầu