Ball in a Labyrinth

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nghiêng bàn chơi (mê cung). Bạn cần tìm ra cách thực hiện điều này để quả bóng không rơi qua bất kỳ lỗ nào! Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng đến ngôi sao.

Sử dụng chuột để nghiêng bàn chơi (mê cung). Bạn cần tìm ra cách thực hiện điều này để quả bóng không rơi qua bất kỳ lỗ nào! Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng đến ngôi sao.

2.8 Rating Star
4,361
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để nghiêng bàn chơi (mê cung). Bạn cần tìm ra cách thực hiện điều này để quả bóng không rơi qua bất kỳ lỗ nào! Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng đến ngôi sao.

Sử dụng chuột để nghiêng bàn chơi (mê cung). Bạn cần tìm ra cách thực hiện điều này để quả bóng không rơi qua bất kỳ lỗ nào! Mục tiêu của bạn là đưa quả bóng đến ngôi sao.

2.8 Rating Star
4,361
Phiếu bầu