Shards

Hướng dẫn

Nhấn để khởi động quả bóng để bắt đầu trò chơi, sau đó sử dụng ngón tay của bạn để di chuyển mái chèo xung quanh. Bắt các vật phẩm tăng sức mạnh rơi xuống, nhưng hãy cẩn thận để không chạm vào những quả bom.

Nhấp để khởi động quả bóng để bắt đầu trò chơi, sau đó sử dụng chuột để di chuyển mái chèo sang trái và phải. Bắt các vật phẩm tăng sức mạnh rơi xuống, nhưng hãy cẩn thận để không chạm vào những quả bom.

4.5 Rating Star
29,838
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để khởi động quả bóng để bắt đầu trò chơi, sau đó sử dụng ngón tay của bạn để di chuyển mái chèo xung quanh. Bắt các vật phẩm tăng sức mạnh rơi xuống, nhưng hãy cẩn thận để không chạm vào những quả bom.

Nhấp để khởi động quả bóng để bắt đầu trò chơi, sau đó sử dụng chuột để di chuyển mái chèo sang trái và phải. Bắt các vật phẩm tăng sức mạnh rơi xuống, nhưng hãy cẩn thận để không chạm vào những quả bom.

4.5 Rating Star
29,838
Phiếu bầu