Missile Command

Hướng dẫn

Bảo vệ thành phố của bạn từ tên lửa đến. Bắn hạ chúng bằng cách chạm vào bất cứ đâu để bắn tên lửa. Khi tên lửa chạm tới X, nó sẽ phát nổ và phá hủy các tên lửa gần đó. Đảm bảo nhắm vào nơi tên lửa đang bay tới, bởi vì chúng sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi tên lửa của bạn hạ gục chúng!

Mỗi tòa tháp của bạn có một số lượng tên lửa hạn chế. Sử dụng chúng một cách khôn ngoan.

Khi kết thúc vòng chơi, hãy ghi điểm dựa trên số tòa nhà và số tên lửa bạn còn lại. Tên lửa của bạn quay trở lại sau mỗi vòng, nhưng các tòa nhà thì không!

Bảo vệ thành phố của bạn từ tên lửa đến. Bắn hạ chúng bằng cách nhấp vào bất cứ đâu để bắn tên lửa. Khi tên lửa chạm tới X, nó sẽ phát nổ và phá hủy các tên lửa gần đó. Đảm bảo nhắm vào nơi tên lửa đang bay tới, bởi vì chúng sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi tên lửa của bạn hạ gục chúng!

Mỗi tòa tháp của bạn có một số lượng tên lửa hạn chế. Sử dụng chúng một cách khôn ngoan.

Khi kết thúc vòng chơi, hãy ghi điểm dựa trên số tòa nhà và số tên lửa bạn còn lại. Tên lửa của bạn quay trở lại sau mỗi vòng, nhưng các tòa nhà thì không!

When was Missile Command released?

The classic Atari game came out in 1980, making it one of the earlier titles in all of gaming history. While it doesn't have the same fame as games like Breakout and Pong, Missile Command is still one of the all-time classic arcade games. 

4.3 Rating Star
10,504
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Bảo vệ thành phố của bạn từ tên lửa đến. Bắn hạ chúng bằng cách chạm vào bất cứ đâu để bắn tên lửa. Khi tên lửa chạm tới X, nó sẽ phát nổ và phá hủy các tên lửa gần đó. Đảm bảo nhắm vào nơi tên lửa đang bay tới, bởi vì chúng sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi tên lửa của bạn hạ gục chúng!

Mỗi tòa tháp của bạn có một số lượng tên lửa hạn chế. Sử dụng chúng một cách khôn ngoan.

Khi kết thúc vòng chơi, hãy ghi điểm dựa trên số tòa nhà và số tên lửa bạn còn lại. Tên lửa của bạn quay trở lại sau mỗi vòng, nhưng các tòa nhà thì không!

When was Missile Command released?

The classic Atari game came out in 1980, making it one of the earlier titles in all of gaming history. While it doesn't have the same fame as games like Breakout and Pong, Missile Command is still one of the all-time classic arcade games. 

Bảo vệ thành phố của bạn từ tên lửa đến. Bắn hạ chúng bằng cách nhấp vào bất cứ đâu để bắn tên lửa. Khi tên lửa chạm tới X, nó sẽ phát nổ và phá hủy các tên lửa gần đó. Đảm bảo nhắm vào nơi tên lửa đang bay tới, bởi vì chúng sẽ tiếp tục di chuyển cho đến khi tên lửa của bạn hạ gục chúng!

Mỗi tòa tháp của bạn có một số lượng tên lửa hạn chế. Sử dụng chúng một cách khôn ngoan.

Khi kết thúc vòng chơi, hãy ghi điểm dựa trên số tòa nhà và số tên lửa bạn còn lại. Tên lửa của bạn quay trở lại sau mỗi vòng, nhưng các tòa nhà thì không!

4.3 Rating Star
10,504
Phiếu bầu