Snowball

Hướng dẫn

Nhấn TRÁI và PHẢI để kích hoạt chân chèo. Nhấn XUỐNG để kích hoạt lò xo. Nhấn Escape để xem danh sách việc cần làm của bạn.

Nhấn TRÁI và PHẢI để kích hoạt chân chèo. Nhấn XUỐNG để kích hoạt lò xo. Nhấn Escape để xem danh sách việc cần làm của bạn.

4.2 Rating Star
10,971
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn TRÁI và PHẢI để kích hoạt chân chèo. Nhấn XUỐNG để kích hoạt lò xo. Nhấn Escape để xem danh sách việc cần làm của bạn.

Nhấn TRÁI và PHẢI để kích hoạt chân chèo. Nhấn XUỐNG để kích hoạt lò xo. Nhấn Escape để xem danh sách việc cần làm của bạn.

4.2 Rating Star
10,971
Phiếu bầu