Brick Breaker

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để khởi động quả bóng và di chuyển mái chèo của bạn.

Nhấp để khởi động quả bóng, sau đó di chuyển chuột để điều khiển mái chèo. Lấy các vật phẩm tăng sức mạnh khi chúng đang rơi xuống. Những viên gạch thép màu xám không thể bị phá vỡ, vì vậy bạn sẽ phải đánh quả bóng xung quanh chúng để phá vỡ mọi thứ khác.

4.1 Rating Star
5,598
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để khởi động quả bóng và di chuyển mái chèo của bạn.

Nhấp để khởi động quả bóng, sau đó di chuyển chuột để điều khiển mái chèo. Lấy các vật phẩm tăng sức mạnh khi chúng đang rơi xuống. Những viên gạch thép màu xám không thể bị phá vỡ, vì vậy bạn sẽ phải đánh quả bóng xung quanh chúng để phá vỡ mọi thứ khác.

4.1 Rating Star
5,598
Phiếu bầu