Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Ballooner

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(4,487 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 02, 2024
Release:
Apr 24, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để loại bỏ chúng và thả bóng bay màu tím. Đừng để bị bật ra!

Sử dụng chuột của bạn để bấm vào đối tượng để loại bỏ chúng để giải phóng các quả bóng bay để chúng có thể trôi đi. Hãy chắc chắn để tránh bị popped!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(4,487 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 02, 2024
Release:
Apr 24, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào các đối tượng để loại bỏ chúng và thả bóng bay màu tím. Đừng để bị bật ra!

Sử dụng chuột của bạn để bấm vào đối tượng để loại bỏ chúng để giải phóng các quả bóng bay để chúng có thể trôi đi. Hãy chắc chắn để tránh bị popped!

3.3 Rating Star
4,487
Phiếu bầu