Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Big Tall Small

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(19,334 Phiếu bầu)
Release :
Feb 05, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn vào nút ký tự để chuyển ký tự. Mỗi người có các thuộc tính khác nhau. Họ phải làm việc cùng nhau để đạt được lối ra!

Sử dụng WAD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn S hoặc Xuống để chuyển đổi giữa các ký tự. Mỗi nhân vật có các thuộc tính khác nhau. Họ phải làm việc cùng nhau để đạt được lối ra!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(19,334 Phiếu bầu)
Release :
Feb 05, 2021

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn vào nút ký tự để chuyển ký tự. Mỗi người có các thuộc tính khác nhau. Họ phải làm việc cùng nhau để đạt được lối ra!

Sử dụng WAD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn S hoặc Xuống để chuyển đổi giữa các ký tự. Mỗi nhân vật có các thuộc tính khác nhau. Họ phải làm việc cùng nhau để đạt được lối ra!

4.6 Rating Star
19,334
Phiếu bầu