Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

BLYM

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 20, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(13,271 Phiếu bầu)
Release :
Mar 25, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Đến dịch chuyển tức thời ở mỗi cấp độ trong khi tránh quái vật và chướng ngại vật.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Đến dịch chuyển tức thời ở mỗi cấp độ trong khi tránh quái vật và chướng ngại vật.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 20, 2024
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(13,271 Phiếu bầu)
Release :
Mar 25, 2014

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Đến dịch chuyển tức thời ở mỗi cấp độ trong khi tránh quái vật và chướng ngại vật.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Đến dịch chuyển tức thời ở mỗi cấp độ trong khi tránh quái vật và chướng ngại vật.

4.5 Rating Star
13,271
Phiếu bầu