Borbo's Quest

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Nhấn A để nói chuyện với mọi người hoặc tương tác với đồ vật. Nhấn BẮT ĐẦU trong trò chơi để mở menu của bạn.

Có được sức mạnh để di chuyển những tảng đá và vượt qua hàng loạt mê cung đầy thử thách để lấy lại chiếc bánh sinh nhật của bạn!

Nhấn ENTER để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nói chuyện với mọi người hoặc tương tác với các đối tượng. Nhấn ENTER trong trò chơi để mở menu của bạn.

Có được sức mạnh để di chuyển những tảng đá và vượt qua hàng loạt mê cung đầy thử thách để lấy lại chiếc bánh sinh nhật của bạn!

4.2 Rating Star
1,504
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Nhấn A để nói chuyện với mọi người hoặc tương tác với đồ vật. Nhấn BẮT ĐẦU trong trò chơi để mở menu của bạn.

Có được sức mạnh để di chuyển những tảng đá và vượt qua hàng loạt mê cung đầy thử thách để lấy lại chiếc bánh sinh nhật của bạn!

Nhấn ENTER để bắt đầu trò chơi. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z để nói chuyện với mọi người hoặc tương tác với các đối tượng. Nhấn ENTER trong trò chơi để mở menu của bạn.

Có được sức mạnh để di chuyển những tảng đá và vượt qua hàng loạt mê cung đầy thử thách để lấy lại chiếc bánh sinh nhật của bạn!

4.2 Rating Star
1,504
Phiếu bầu