Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gof

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,051 Phiếu bầu)
Release :
Dec 18, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Tương tác với mọi người và đồ vật bằng cách va vào chúng. Cố gắng tặng quà cho mọi Cây Giáng sinh mà bạn nhìn thấy! Và đừng quên ngấu nghiến tất cả các cookie.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Tương tác với mọi người và đồ vật bằng cách va vào chúng. Cố gắng tặng quà cho mọi Cây Giáng sinh mà bạn nhìn thấy! Và đừng quên ngấu nghiến tất cả các cookie.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,051 Phiếu bầu)
Release :
Dec 18, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các mũi tên trên màn hình để di chuyển. Tương tác với mọi người và đồ vật bằng cách va vào chúng. Cố gắng tặng quà cho mọi Cây Giáng sinh mà bạn nhìn thấy! Và đừng quên ngấu nghiến tất cả các cookie.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Tương tác với mọi người và đồ vật bằng cách va vào chúng. Cố gắng tặng quà cho mọi Cây Giáng sinh mà bạn nhìn thấy! Và đừng quên ngấu nghiến tất cả các cookie.

4.1 Rating Star
1,051
Phiếu bầu