Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Knightin'

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(29,948 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 25, 2023
Release:
Apr 12, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Z hoặc J để vung kiếm. Sử dụng phím dài để mở rương và cửa bị khóa. Kết hợp tất cả lại với nhau để tìm và đánh bại trùm cuối ở tầng dưới cùng của ngục tối!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Z hoặc J để vung kiếm. Sử dụng phím dài để mở rương và cửa bị khóa. Kết hợp tất cả lại với nhau để tìm và đánh bại trùm cuối ở tầng dưới cùng của ngục tối!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(29,948 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
May 25, 2023
Release:
Apr 12, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Z hoặc J để vung kiếm. Sử dụng phím dài để mở rương và cửa bị khóa. Kết hợp tất cả lại với nhau để tìm và đánh bại trùm cuối ở tầng dưới cùng của ngục tối!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn Z hoặc J để vung kiếm. Sử dụng phím dài để mở rương và cửa bị khóa. Kết hợp tất cả lại với nhau để tìm và đánh bại trùm cuối ở tầng dưới cùng của ngục tối!

4.4 Rating Star
29,948
Phiếu bầu