Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Dark Tomb

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(10,261 Phiếu bầu)
Release :
Feb 01, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn nút X để sử dụng các vật phẩm trong kho của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z hoặc C để nhảy. Nhấn X để sử dụng các mục, sau khi bạn tìm thấy chúng.

Mắc kẹt? Hãy thử sử dụng Bản đồ này! Bạn có thể lưu tiến trình của mình trong phòng trung tâm.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(10,261 Phiếu bầu)
Release :
Feb 01, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và nhảy. Nhấn nút X để sử dụng các vật phẩm trong kho của bạn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Nhấn Z hoặc C để nhảy. Nhấn X để sử dụng các mục, sau khi bạn tìm thấy chúng.

Mắc kẹt? Hãy thử sử dụng Bản đồ này! Bạn có thể lưu tiến trình của mình trong phòng trung tâm.

3.3 Rating Star
10,261
Phiếu bầu