Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

On the Road

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(9,359 Phiếu bầu)
Release :
Apr 23, 2020

Hướng dẫn

Đánh bại quái vật để nhận EXP và lên cấp. Khi bạn đủ mạnh, hãy đi theo các mũi tên và đầu lâu để đối đầu với trùm cuối!

Điều khiển:

 • W/A/S/D = Di chuyển
 • Nhấp chuột trái = Tấn công
 • Nhấp chuột phải = Bắn
 • Phím cách = Né tránh/Lăn
 • Thay đổi = Chữa lành
 • E = Đặt và kích hoạt Bom (Sau khi bạn mở khóa chúng)
 • Nhập = Tạm dừng

Đánh bại quái vật để nhận EXP và lên cấp. Khi bạn đủ mạnh, hãy đi theo các mũi tên và đầu lâu để đối đầu với trùm cuối!

Điều khiển:

 • W/A/S/D = Di chuyển
 • Nhấp chuột trái = Tấn công
 • Nhấp chuột phải = Bắn
 • Phím cách = Né tránh/Lăn
 • Thay đổi = Chữa lành
 • E = Đặt và kích hoạt Bom (Sau khi bạn mở khóa chúng)
 • Nhập = Tạm dừng

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 23, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(9,359 Phiếu bầu)
Release :
Apr 23, 2020

Hướng dẫn

Đánh bại quái vật để nhận EXP và lên cấp. Khi bạn đủ mạnh, hãy đi theo các mũi tên và đầu lâu để đối đầu với trùm cuối!

Điều khiển:

 • W/A/S/D = Di chuyển
 • Nhấp chuột trái = Tấn công
 • Nhấp chuột phải = Bắn
 • Phím cách = Né tránh/Lăn
 • Thay đổi = Chữa lành
 • E = Đặt và kích hoạt Bom (Sau khi bạn mở khóa chúng)
 • Nhập = Tạm dừng

Đánh bại quái vật để nhận EXP và lên cấp. Khi bạn đủ mạnh, hãy đi theo các mũi tên và đầu lâu để đối đầu với trùm cuối!

Điều khiển:

 • W/A/S/D = Di chuyển
 • Nhấp chuột trái = Tấn công
 • Nhấp chuột phải = Bắn
 • Phím cách = Né tránh/Lăn
 • Thay đổi = Chữa lành
 • E = Đặt và kích hoạt Bom (Sau khi bạn mở khóa chúng)
 • Nhập = Tạm dừng
4.2 Rating Star
9,359
Phiếu bầu