Brain For Monster Truck

Hướng dẫn

Sử dụng các nút mũi tên trên màn hình để di chuyển. Chạm và kéo ngón tay của bạn để vẽ đường dẫn. Mục tiêu của bạn là giành được lá cờ mà không làm rơi gói hàng!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấn vào nút tẩy và chọn dòng bạn muốn xóa. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích ở các cấp độ sau khi các câu đố bắt đầu ngày càng phức tạp. Mọi người đều phạm sai lầm, vì vậy công cụ tẩy sẽ là một trong những người bạn tốt nhất của bạn trong Brain for Monster Truck.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A/D để di chuyển. Nhấp và kéo chuột để vẽ đường dẫn. Mục tiêu của bạn là giành được lá cờ mà không làm rơi gói hàng! Đảm bảo giữ tốc độ ổn định để kiện hàng không bị văng ra khỏi xe tải.

Nếu bạn làm sai, hãy nhấp vào nút tẩy và nhấp vào dòng bạn muốn xóa. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích ở các cấp độ sau khi các câu đố bắt đầu ngày càng phức tạp. Mọi người đều phạm sai lầm, vì vậy công cụ tẩy sẽ là một trong những người bạn tốt nhất của bạn trong Brain for Monster Truck.

Brain for Monster Truck có khó chơi không?

Mặc dù đây chắc chắn không phải là trò chơi khó chơi nhất trên Coolmath Games (danh hiệu đó có lẽ thuộc về Trò chơi khó nhất thế giới), Brain for Monster Truck chắc chắn là một thử thách. Người chơi sẽ cần sử dụng sự kiên nhẫn và kỹ năng giải câu đố ưu tú để vượt qua mọi cấp độ. Tuy nhiên, nếu bạn dành thời gian và thực sự cố gắng lên kế hoạch trước mỗi cấp độ, thì bạn có thể sẽ thành công rực rỡ trong trò chơi này. Hãy nhớ sử dụng công cụ tẩy nếu cuối cùng bạn mắc lỗi và cần lấy lại!

4.3 Rating Star
10,029
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút mũi tên trên màn hình để di chuyển. Chạm và kéo ngón tay của bạn để vẽ đường dẫn. Mục tiêu của bạn là giành được lá cờ mà không làm rơi gói hàng!

Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấn vào nút tẩy và chọn dòng bạn muốn xóa. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích ở các cấp độ sau khi các câu đố bắt đầu ngày càng phức tạp. Mọi người đều phạm sai lầm, vì vậy công cụ tẩy sẽ là một trong những người bạn tốt nhất của bạn trong Brain for Monster Truck.

Brain for Monster Truck có khó chơi không?

Mặc dù đây chắc chắn không phải là trò chơi khó chơi nhất trên Coolmath Games (danh hiệu đó có lẽ thuộc về Trò chơi khó nhất thế giới), Brain for Monster Truck chắc chắn là một thử thách. Người chơi sẽ cần sử dụng sự kiên nhẫn và kỹ năng giải câu đố ưu tú để vượt qua mọi cấp độ. Tuy nhiên, nếu bạn dành thời gian và thực sự cố gắng lên kế hoạch trước mỗi cấp độ, thì bạn có thể sẽ thành công rực rỡ trong trò chơi này. Hãy nhớ sử dụng công cụ tẩy nếu cuối cùng bạn mắc lỗi và cần lấy lại!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A/D để di chuyển. Nhấp và kéo chuột để vẽ đường dẫn. Mục tiêu của bạn là giành được lá cờ mà không làm rơi gói hàng! Đảm bảo giữ tốc độ ổn định để kiện hàng không bị văng ra khỏi xe tải.

Nếu bạn làm sai, hãy nhấp vào nút tẩy và nhấp vào dòng bạn muốn xóa. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích ở các cấp độ sau khi các câu đố bắt đầu ngày càng phức tạp. Mọi người đều phạm sai lầm, vì vậy công cụ tẩy sẽ là một trong những người bạn tốt nhất của bạn trong Brain for Monster Truck.

4.3 Rating Star
10,029
Phiếu bầu