Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Cat Shmat

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(2,530 Phiếu bầu)
Release :
May 14, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để kéo các mảnh vào mê cung để giúp chú mèo lấy bánh quy của mình. Bấm vào các mảnh để xoay chúng. Khi bạn đã sẵn sàng đường dẫn, hãy nhấp vào mũi tên "phát" ở dưới cùng để thả cookie.

Sử dụng chuột của bạn để kéo các mảnh vào mê cung để giúp chú mèo lấy bánh quy của mình. Bấm vào các mảnh để xoay chúng. Khi bạn đã sẵn sàng đường dẫn, hãy nhấp vào mũi tên "phát" ở dưới cùng để thả cookie.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(2,530 Phiếu bầu)
Release :
May 14, 2013

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để kéo các mảnh vào mê cung để giúp chú mèo lấy bánh quy của mình. Bấm vào các mảnh để xoay chúng. Khi bạn đã sẵn sàng đường dẫn, hãy nhấp vào mũi tên "phát" ở dưới cùng để thả cookie.

Sử dụng chuột của bạn để kéo các mảnh vào mê cung để giúp chú mèo lấy bánh quy của mình. Bấm vào các mảnh để xoay chúng. Khi bạn đã sẵn sàng đường dẫn, hãy nhấp vào mũi tên "phát" ở dưới cùng để thả cookie.

3.9 Rating Star
2,530
Phiếu bầu